Naši riječni šljunak, šljunak izvađen iz korita PIAVE, su kamenčići koji su vrlo zaobljeni kao karakteristika i imaju glatku površinu sa širokim rasponom nijansi, EL SAISO ih čisti i bira u tri boje: odabir kreme, odabir mješavine i crni odabir.

odabrani kamenčići iz Piave

šljunak 4/6 Piave mješavina ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a.

EURO 23 / QL I.E.

šljunak 4/6 Piave krema ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a.

EURO 25 / QL I.E.

kamenčić 4/6 crni ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a

EURO 25 / QL I.E.

šljunak 4/6 carrara ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a

EURO 28 / QL I.E.

šljunak 6/8 Piave mješavina ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a

EURO 20 / QL I.E.

šljunak 6/8 Piave krema ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a

EURO 25 / QL I.E.

kamenčić 6/8 crni ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a

EURO 25 / QL I.E.

šljunak 6/10 carrara ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a

EURO 28 / QL I.E.

srednje narezane 6-8 cm

1 m2 = 105 kg c.a

EURO 34 / QL I.E.

''spaciara'' 6-8 cm

1 m2 = 50 kg c.a

EURO 35 / SQM I.E.

mješavina pola kamena 6-8 cm

1 m2 = 50 kg c.a

EURO 30 / SQM I.E.

V R T
Mramorne granule dostupne u veličinama 12/15 - 16/22 - 18/22 mm


Crna 16/22

Žuta 12/15

Crvena 16/22

Carrara18/22