Naši riječni šljunak, šljunak izvađen iz korita PIAVE, su kamenčići koji su vrlo zaobljeni kao karakteristika i imaju glatku površinu sa širokim rasponom nijansi, EL SAISO ih čisti i bira u tri boje: odabir kreme, odabir mješavine i crni odabir.

odabrani kamenčići iz Piave

šljunak 4/6 Piave mješavina ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a.


šljunak 4/6 Piave krema ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a.


kamenčić 4/6 crni ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a


šljunak 4/6 carrara ravno postavljanje

1 m2 = 65 kg c.a


šljunak 6/8 Piave mješavina ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a


šljunak 6/8 Piave krema ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a


kamenčić 6/8 crni ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a


šljunak 6/10 carrara ravno polaganje

1 m2 = 100 kg c.a


srednje narezane 6-8 cm

1 m2 = 105 kg c.a


''spaciara'' 6-8 cm

1 m2 = 50 kg c.a


mješavina pola kamena 6-8 cm

1 m2 = 50 kg c.a


V R T
Mramorne granule dostupne u veličinama 12/15 - 16/22 - 18/22 mm


Crna 16/22

Žuta 12/15

Crvena 16/22

Carrara18/22