I N T E R I J E R I

Piljeni riječni šljunak se proizvodi u 3 boje: odabir mješavine, odabir kreme i crni odabir, debljine 1 cm isporučuje se u vrećama od 22 kg od 1 m2 ili na kutiji ako se lijepi na mrežu. Moguće ga je imati u debljinama od 1 / 2,3 / 5 cm

.Izrađeno od piljenog riječnog kamenčića, Mixage boja, širine 6/8 cm

Izrađen od piljenog riječnog šljunka u krem ​​boji kalibra 4/6 cm


D U Ć A N 


Izrađeno od piljenog riječnog kamenčića u krem ​​boji kalibra 6/8 cm

.